?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Bylaws

2010year

23.09.2010. (ar grozījumiem 27.01.2011., 29.12.2011., 28.03.2013., 27.12.2013., 29.12.2014.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības atlīdzības nolikums (214.96 KB)
27.05.2010. (ar grozījumiem 23.02.2012., 28.02.2013., 29.05.2014.)
Nav spēkā
Nolikums par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā (188.50 KB)
22.04.2010. (ar grozījumiem 31.12.2010., 29.01.2015., 25.082016.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas nolikums (416.50 KB)
25.03.2010. (ar grozījumiem 23.02.2012.)
Nav spēkā
Nolikums par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā (180.50 KB)
25.02.2010. (ar grozījumiem 29.08.2013., 27.03.2014. un 29.01.2015.)
Nav spēkā
Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikums (233.76 KB)
25.02.2010.
Pamatdokuments
21.01.2010. (ar grozījumiem 25.08.2016. un 27.07.2017.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai sporta nozarē nolikums (170.00 KB)
21.01.2010. (ar grozījumiem 25.08.2016. un 27.07.2017.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras nozarē nolikums (171.50 KB)

2009year

09.07.2009. (ar grozījumiem 27.08.2009.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības administrācijas nolikums (66.00 KB)
23.07.2009. (ar grozījumiem 29.06.2017.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības policijas nolikums (201.84 KB)
13.08.2009.
Nav spēkā
Noteikumi „Kārtība, kādā izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Dobeles novadā” (86.00 KB)
27.08.2009. (ar grozījumiem 29.12.2011.)
Nav spēkā
Dobeles novada domes iepirkuma komisijas nolikums (129.77 KB)
10.09.2009. (ar grozījumiem 21.01.2010., 31.03.2011., 23.02.2012., 28.02.2013.)
Nav spēkā
Dobeles novada bāriņtiesas nolikums (244.23 KB)
24.09.2009.
Nav spēkā
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra nolikums (131.50 KB)
26.11.2009. (ar grozījumiem 27.06.2013., 23.04.2015., 25.08.2016.)
Nav spēkā
Pašvaldības īpašuma konversijas komisijas nolikums (283.43 KB)

Pages