?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Tirdzniecības atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības vietās

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

By post

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Iesniegums tirdzniecības atļaujai fiziskām personāmMicrosoft Office document icon iesniegums_tirdzniecibas_dalibn_atlaujai_fiz_pers.doc
2. Iesniegums tirdzniecības atļaujai komersantiemMicrosoft Office document icon iesniegums_tirdzniecibas_atlaujai_komersantiem.doc
3. Ielu tirdzniecības organizatora iesniegumsMicrosoft Office document icon Ielu tirdzniecības organizatora iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. ja tirgo pārtikas preces- pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecību vai pārtikas uzņēmumam piešķirtais reģistrācijas numurs
2. ja tirgo alkoholiskos dzērienus - speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
3. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju
4. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde
5. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku. Piezīme: ja pašvaldības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegta iesnieguma iesniedzējam (tirdzniecības organizatoram), tirdzniecības dalībniekam pr
What to do in order to receive services
1.

Tirdzniecības dalībnieks (juridiskā vai fiziskā persona) un tirdzniecības organizators juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona, vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgā pasākuma iesniedz pašvaldībā iesniegumu.

Piezīme: tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumā nenorāda realizējamo preču grupas, bet atkārtotas atļaujas saņemšanai norāda (apliecina), kā iepriekš sniegtā informācija par tirdzniecībai paredzēto preču grupām nav mainījusies.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pašvaldība izsniedz ielu tirdzniecības atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - 213. kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

The service charge
EUR
Saskaņā ar Dobeles novada saistošajiem noteikumiem Nr.19_26092013
Replies/receipt of the service period

Speciālists 5 (piecu) darba dienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz ielu tirdzniecības atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un paziņo to iesnieguma iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63707269, 63700137, 63700124