?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Piekrišana (vai atteikums) zemes iegūšanai īpašumā (ārvalstniekiem)

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

By post

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Sūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu, pilnvaras kopiju iesniedzējs (ja iesniedzējs nav zemes tiesiskais valdītājs) ar savu parakstu apliecina tās autentiskumu
2. Darījuma dokuments (pirkuma līgums; dāvinājuma līgums; mantojuma apliecība u.c.)
What to do in order to receive services
1.

Persona iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā iesniegumu, kurā norāda zemes kadastra apzīmējumu un pievienotos dokumentus. 

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski uz oficiālo elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pa pastu, e-pastu vai personīgi saņem Dobeles novada domes lēmumu un izziņu.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

30 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63707256, 63700108, 63700109