?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Par pašvaldības piekrišanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegūšanai īpašumā

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

By post

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Zemes ieguvēja iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Pilnvara vai tās kopija
2. Darījuma dokuments
3. Dokumentu par lauksaimnieciskās izglītības vai tai pielīdzināmas izglītības iegūšanu
What to do in order to receive services
1.

Persona iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā iesniegumu un pievienotos dokumentus. 

Sūtot pa pastu parakstītu pilnvaras notariāli apstiprinātu kopiju iesniedzējs (ja iesniedzējs nav zemes ieguvējs), dokumenta par lauksaimnieciskās izglītības vai tai pielīdzināmas izglītības iegūšanu notariāli apstiprinātu kopiju.

2.

Pa pastu vai personīgi saņem uzaicinājumu uz Dobeles novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sēdi Dobeles novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izziņu.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

30 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63707249, 63700109