?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Izziņa par lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

By post

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Zemes nomas līgums (gadījumā, ja tas nav reģistrēts pašvaldībā)
What to do in order to receive services
1.

Persona iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju apkalpošanas un informācijas centrā iesniegumu, kurā norādīti nekustamā īpašuma objekti, to kadastra apzīmējumi un platības.

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski uz oficiālo elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pa pastu, e-pastu vai personīgi saņem pašvaldības izziņu.

The service charge
EUR
4.00
Replies/receipt of the service period

30 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63700108, 63700109