?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar smaga garīga rakstura traucējumiem

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Dobeles pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Authority

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu
2. Oriģināls
2. Ārsta - psihiatra atzinums
3. Ģimenes ārsta izziņa
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

2.

Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

3.

Pēc sociālā dienesta lēmuma saņemšanas par nepieciešamību piešķirt valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un LR LM Sociālās integrācijas valsts aģentūras lēmuma par pakalpojuma nodrošināšanu vēršas institūcijā pakalpojuma saņemšanai.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

10 (desmit) darbdienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
637 00145, 637 00179, 637 81195
E-mail