?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

By post

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Grafiskais pielikums ar vēlamajām dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežām
2. Oriģināls vai kopija (uzrādot orģinālu)
1. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, ja iesniegumu iesniedz dzīvokļa īpašnieks
What to do in order to receive services
1.

Iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšana.

2.

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus var iesniegt arī elektroniski uz oficiālo elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

The service charge
EUR
Dobeles novada domes 2014. gada 29. decembra lēmums Nr. 353/13 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"
Replies/receipt of the service period

Ierosinājuma par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu izskatīšana mēneša laikā; lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu un pārskatīšanas pabeigšanu pieņemams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63722414