?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Attelpas brīdis

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Dobeles pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Authority

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Iesniegums Sociālajam dienestamMicrosoft Office document icon soc_iesnieguma_veidlapa.doc
2. Ģimenes ārsta izsniegtu izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīti funkcionālo traucējumu veidi, kontrindikāciju neesamību un akūtas infekcijas pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību.
3. Psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem).
2. Uzrāda oriģinālu
1. Ierodoties saņemt Atelpas brīža pakalpojumu, jāuzrāda negatīvs Covid tests, kas veikts pēdējo 72 stundu laikā
What to do in order to receive services
1.

1. Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (ja tādi ir).

2. Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

The service charge
EUR
1 diennakts 77,18 (cita pašvaldība)
Replies/receipt of the service period

10 (desmit) dienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
Par pakalpojuma piešķiršanu: 63700145, 25631574, 63700179, 25635817, Par pakalpojumu: 29471928, 25495433
E-mail