?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

VAS ''Latvijas Valsts ceļi'' paziņo par uzsākto Dobeles apvedceļa būvniecības jaunās trases ietekmes uz vidi novērtējumu

Latvijas Valsts ceļi
26.04.2016

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.539 (30.12.2014.) uzsākts: Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" (Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67028169, reģ. Nr. 40003344207)

Tiek vērtētas divas alternatīvas trases ~10 km garumā pa Krimūnu, Auru un Dobeles pagastiem.

Ar trases plānu un paskaidrojumiem var iepazīties:

  • Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā Dobelē, Brīvības ielā 15, un
  • interneta vietnē www.eiroprojekts.lv/Dobele

no š.g. 26. aprīļa  līdz 20. maijam un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks 16. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības Lielajā zālē Dobelē, Brīvības ielā 15.

Informē:
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
kontakttālrunis 29277744