?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli

22.07.2016

PAZIŅOJUMS ''PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS TIESĪBU IZSOLI"
 

Nomas izsoles objekta raksturojums:

 

Nekustamā īpašuma nosaukums

frizētava

Nekustamā īpašuma adrese

Draudzības iela 1C, Kaķenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads

Nekustamā īpašuma veids

Nedzīvojamā telpa – frizētava 46,0 kv.m.

Kadastra Nr.

4642 001 0160 004

Atļautā izmantošana saskaņā ar teritorijas plānojumu

Nedzīvojamā telpa

Nomas līgumā paredzētais izmantošanas veids

Friziera pakalpojumi

Nomas līguma termiņš

5 gadi

Nomas tiesību izsoles nosacījumi:

 

 

Nomas tiesību izsoles objekta sākumcena, nomas maksa gadā EUR bez  PVN

EUR  81,14.

(0,147 EUR/kv.m. mēnesī)

 

Izsoles solis, nomas maksai gadā EUR

EUR 8,10

(0,1 EUR/kv.m. mēnesī)

Nomas tiesību izsoles organizācija:

 

 

Reģistrācijas vieta

Dobeles novada pašvaldībā 208. kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē

Reģistrācijas termiņš

Līdz 2016.gada 2.augustam, plkst. 17:00

Izsoles vieta

Dobeles novada Annenieku pagasta pārvaldē,

Skolas ielā 2, Kaķeniekos, Annenieku pagastā

Izsoles norises laiks

2016.gada 3.augustā, plkst. 14.00

Izsoles organizators

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

Informē:
Benita Circene
Dobeles novada pašvaldības
Zemes ierīcības inženiere
tālr.: 63707256
e-pasts: benita.circene@dobele.lv