?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Pašvaldība aicina piedalīties konkursā "Vasaras sakta 2016"

Klūgu ģimenes dārzs
31.05.2016

Dobeles novada pašvaldība informē, ka pieteikšanās konkursam "Vasaras sakta 2016" notiek līdz 10. jūnijam. 

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama:
- visās pagastu pārvaldēs pie lietvedes;
- Tūrisma informācijas centrā, Baznīcas ielā 6, Dobelē;
- Dobeles novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē.

Veidlapu var aizpildīt uz vietas vai iesūtīt pa e-pastu sakopsim@dobele.lv ar norādi "Konkursam "Vasaras sakta 2016"". 

Šogad konkursa mērķis ir veicināt Dobeles pilsētas un novada teritorijas sakopšanu, īpaši akcentējot ziedu izmantošanu teritorijas labiekārtošanā. 

Konkursa uzdevums ir paust atzinību visiem, kuri iegulda savu darbu un jaukas idejas apkārtējās vides sakopšanā un kopējās Dobeles novada ainavas veidošanā. 

Informē:
Agnese Jākobsone
Dobeles novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste