?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Iznācis pēdējais šī gada "Dobeles Novada Ziņu" izdevums

08.12.2020

8. decembrī ir iznācis pēdējais šī gada Dobeles novada pašvaldības informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas”.

Tā kā šis faktiski ir gadu mijas izdevums, tad tajā ir publicētas Dobeles novada pašvaldības amatpersonu – Domes priekšsēdētāja Andreja Spridzāna un visu Dobeles novada pagastu pārvaldnieku – uzrunas iedzīvotājiem, gan atskatoties uz aizejošajā gadā paveikto, gan sūtot sirsnīgus vēlējumus iedzīvotājiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.

Decembra numurā ir publicēta informācija par š. g. 12. un 19. novembra ārkārtas sēdēs un 26. novembra kārtējā sēdē pieņemtajiem Dobeles novada domes lēmumiem.

Izdevumā ir publicēti Dobeles novada domes Saistošie noteikumi Nr.13 “Grozījums Dobeles novada domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Dobeles novada sabiedriskās kārtības noteikumi””, kā arī Saistošie noteikumi Nr.14 “Grozījums Dobeles novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novadā“”

“Dobeles Novada Ziņās” var arī izlasīt, kādus pašvaldības nekustamos īpašumus izsolīs 2021. gada 13. janvārī.

Decembra mēneša “Dobeles Novada Ziņas” papīra formā interesentiem ir pieejamas kopā ar laikraksta “Zemgale” 8. decembra numuru preses izdevuma tirdzniecības vietās vai tā abonentiem, kā arī bez maksas Dobeles novada pašvaldības ēkās Brīvības ielā 15 un 17, pagastu pārvaldēs un Dobeles Centrālajā bibliotēkā.

Elektroniskā formā izdevums pieejams šeit>

Informē Dobeles novada pašvaldība