?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Iznācis pašvaldības izdevuma “Dobeles Novada Ziņas” 2021. gada pirmais numurs

12.01.2021

12. janvārī ir iznācis Dobeles novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Dobeles Novada Ziņas” 2021. gada pirmais numurs.

Šī numura centrālais raksts “Pils atdzimusi jaunā veidolā” detalizēti stāsta par Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas konservācijas un pārbūves darbiem, kas noslēdzās 2020. gada beigās, un vieš cerības, ka pēc pils ekspozīcijas un interjera izveidošanas šo vēsturiski un arhitektoniski nozīmīgo objektu apmeklētājiem varētu atvērt šī gada otrajā pusē.

2020. gadā, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas apstākļiem, Dobeles novada pašvaldības amatpersonas un speciālisti ir paveikuši lielu darbu, īstenojot vēl daudzus citus novada iedzīvotājiem svarīgus attīstības projektus. Savukārt virkne projektu, kas tika uzsākti pagājušajā gadā, tiks turpināti arī šogad, tādējādi pilnveidojot un uzlabojot gan novada infrastruktūru, gan pakalpojumus iedzīvotājiem. Ar visu šo projektu uzskaitījumu lasītāji var iepazīties jaunākajā “Dobeles Novada Ziņu” numurā.

Uzsākot jauno gadu, līdzīgi kā pagājušā gada decembra izdevumā, ir publicētas vairāku Dobeles novada pašvaldības amatpersonu uzrunas iedzīvotājiem, kurās viņi atskatās gan uz 2020. gadā paveikto, gan pauž sirsnīgus vēlējumus lasītājiem Jaunajā gadā.

Savos rakstos uz aizgājušajā gadā paveikto atskatās arī vairāku pašvaldības kapitālsabiedrību – SIA Dobeles Ūdens, SIA Dobeles Autobusu parks un SIA Dobeles Komunālie pakalpojumi – vadītāji.

Janvāra numurā ir publicēta informācija par 2020. gada 29. decembra sēdē pieņemtajiem Dobeles novada domes lēmumiem, kā arī par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, ko izsolīs 2021. gada 10. februārī.

Ņemot vērā to, ka ar Covid-19 saistīto ierobežojumu dēļ pašvaldības iestādes lielākoties apmeklētājiem ir slēgtas un saziņa ar iedzīvotājiem pamatā notiek attālināti, “Dobeles Novada Ziņu” janvāra mēneša izdevums papīra formā interesentiem ir pieejams tikai kopā ar laikraksta “Zemgale” 12. janvāra numuru izdevuma tirdzniecības vietās vai tā abonentiem.

Elektroniskā formā “Dobeles Novada Ziņas” pieejamas Dobeles novada pašvaldības mājaslapā šeit> vai arī pašvaldības Facebook kontā.

Informē Dobeles novada pašvaldība.