?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Iznācis jūnija mēneša informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas”

08.06.2021

8. jūnijā ir iznācis kārtējais Dobeles novada pašvaldības ikmēneša informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas”.

Jūnija numurā ir publicēta informācija par š. g. 7. un 27. maijā pieņemtajiem Dobeles novada domes lēmumiem.

Lasītājiem tiek piedāvāta arī informācija par trīs projektu realizāciju. Turpinot vērienīgos Dobeles Livonijas ordeņa pils attīstības darbus un Pils muzeja filiāles pilnveidošanu, Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar vairākiem projekta partneriem īsteno INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros finansētu projektu “Sekojot Livonijas ordeņa krustnešu gājienam Rietumu Zemgalē”, kas piedāvā unikālu iespēju ceļot laikā un telpā, iepazīstot mazāk populāro krustnešu tēmu un atspoguļojot viņu ietekmi uz vietējo kultūru un saikni ar Eiropu.

Savukārt piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu tiks ierīkots ielu apgaismojums Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā, kas uzlabos iedzīvotāju drošību un dzīves kvalitāti, kā arī sekmēs ērtu un drošu pārvietošanos diennakts tumšajā laikā.

ELFLA finansējums ļaus īstenot vēl vienu projektu - sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošanu Auru pagasta Gardenes ciemā, izveidojot publiski pieejamu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Pašvaldības avīze informē, ka no 2021. gada 1. jūnija Dobeles novadā ir pieejams īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums “Atelpas brīdis” ģimenēm, kuras audzina bērnus (līdz 18 gadu vecumam) ar funkcionāliem traucējumiem ar īpašas kopšanas indikācijām. Pakalpojumu varēs saņemt Ģimenes atbalsta centrā “Lejasstrazdi”, Dobeles pagasta Lejasstrazdos, “Namiņā”. Sīkāka informācija avīzē.

Informatīvajā izdevumā var arī izlasīt, kurus pašvaldības nekustamos īpašumus izsolīs š. g. 14. jūlijā, kā arī informāciju par apbūves tiesības izsoli š. g. 16. jūnijā.

Pašvaldības izdevumā pieejams publisko veselības veicināšanas bezmaksas pasākumu plāns jūnija mēnesim.

Jūnija mēneša “Dobeles Novada Ziņas” papīra formā interesentiem ir pieejamas kopā ar laikraksta “Zemgale” 8. jūnija numuru preses izdevuma tirdzniecības vietās vai tā abonentiem, kā arī pašvaldības ēkās Brīvības ielā 15 un 17, Dobelē, un pagastu pārvaldēs.

Digitālā formā izdevums pieejams šeit>  

Informē Dobeles novada pašvaldība