?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Iznācis februāra mēneša informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas”

09.02.2021

9. februārī ir iznācis kārtējais Dobeles novada pašvaldības ikmēneša informatīvais izdevums “Dobeles Novada Ziņas”.

Februāra numurā ir publicēta informācija par š. g. 28. janvārī pieņemtajiem Dobeles novada domes lēmumiem.

Šajā sēdē tika pieņemts Dobeles novada pašvaldības budžets 2021. gadam. Par to nelielā pārskatā ziņo Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa, skaidrojot gan pamatbudžeta ieņēmumu, gan plānoto izdevumu struktūru.

9. februāra izdevumā publicēti divi pašvaldības saistošie noteikumi, kas pieņemti 2020. gada 29. decembrī: Nr.17 “Grozījumi Dobeles novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā” un Nr.18 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā”.

Divu pašvaldības kapitālsabiedrību – SIA “Dobeles enerģija” un SIA “Dobeles namsaimnieks” - vadītāji sniedz pārskatu par viņu vadīto uzņēmumu darbību 2020. gadā, vienlaikus ieskicējot arī plānus 2021. gadam.

Pašvaldības uzņēmums SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” atgādina iedzīvotājiem par nepieciešamību šķirot sadzīves atkritumus, norādot kā un kur tos var nodot.

Savukārt lai novērtētu Dobeles novada Sociālā dienesta darbību 2020. gadā, Dobeles novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties klientu aptaujā par dienesta darba kvalitāti un pakalpojumu pieejamību.

Informatīvajā izdevumā var arī izlasīt, kādus pašvaldības nekustamos īpašumus izsolīs š. g. 10. martā.

Februāra mēneša “Dobeles Novada Ziņas” papīra formā interesentiem ir pieejamas kopā ar laikraksta “Zemgale” 9. februāra numuru preses izdevuma tirdzniecības vietās vai tā abonentiem.

Digitālā formā izdevums pieejams šeit>

 

Informē Dobeles novada pašvaldība