?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis sniedzis interviju “Neatkarīgajai”

21.12.2021

Nacionāla mēroga laikraksta “NEATKARĪGĀ”, kas iznāk elektroniskā formātā, 21. decembra numurā publicēta intervija ar Dobeles novada domes priekšsēdētāju Ivaru Gorski.

I.Gorskis, atskatoties uz nepilnu trīs mēnešu laikā – kopš 4. oktobra, kad viņu ievēlēja šajā amatā - pašvaldībā paveikto, uzver, ka “ir izdarīts liels darbs, lai jau no 1. janvāra visas jaunā novada struktūrvienības uzsāktu pilnvērtīgu darbību.”

Domes priekšsēdētājs norāda, ka pašvaldības pakalpojumu pieejamība tiks saglabāta ikkatrā pagastā un pagastu vajadzībām visos trijos bijušajos novados – Dobeles, Auces un Tērvetes –, kas tagad apvienoti vienā, tiks pievērsta liela uzmanība, par ko liecinot arī pašlaik topošais nākamā gada budžeta plāns.

Kā vienu no saviem prioritārajiem mērķiem Domes priekšsēdētājs izvirza uzdevumu panākt, lai pilsētu un ciemu teritorijās vairs nav grants seguma ielu – viņaprāt, tām jābūt asfaltētām vai ar dubulto virsmas segumu.

Savukārt, runājot par iedzīvotājiem ļoti būtisku pakalpojumu – siltumapgādes, ūdens un kanalizācijas, kā arī komunālo un transporta pakalpojumu – nodrošināšanu, Domes priekšsēdētājs I.Gorskis skaidro, ka šobrīd vēl nav pieņemti galīgie lēmumi par to. Nākamajā gadā ir ieplānots visu pašvaldības kapitālsabiedrību audits, kas ļaus spriest par uzņēmumu līdzšinējo darbību un pieņemt atbilstošus lēmumus pakalpojumu turpmākai sekmīgai nodrošināšanai un attīstībai visā jaunā novada teritorijā.

Atbildot uz jautājumu par skolu tīkla pārskatīšanu jaunajā Dobeles novadā, I.Gorskis apliecina, ka situācija ir jau izvērtēta un šajā ziņā izmaiņas nav nepieciešamas – skolu tīkls ir sabalansēts un strādāt spējīgs, skolēnu skaits visās izglītības iestādēs ir pietiekošs.

Runājot par vēl citiem plāniem, Ivars Gorskis atzīmē, ka pēc iepriekš pabeigtās Dobeles stadiona pārbūves pirmās kārtas ir jāmeklē iespējas realizēt arī projekta otro un trešo kārtu, kā arī jāīsteno daudz citu iedzīvotāju labklājībai nozīmīgu projektu.

Pilnu intervijas tekstu variet lasīt šeit>

Dobeles novada pašvaldības informācija