?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Dobeles novada Sociālais dienests izsludina projektu konkursu

11.02.2021

 

Dobeles novada domes komisija finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajā un veselības nozarē izsludina atklāta projektu konkursa finansiāla atbalsta saņemšanai sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā pirmo kārtu.

Projektus var iesniegt laikā no 2021. gada 16. februāra līdz 9. martam, plkst. 16.30:

  • Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē (ievietojot pasta kastē);
  • nosūtot pa pastu, adrese: Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikuma iesniegšanas datumu;
  • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz Dobeles novada Sociālā dienesta elektroniskā pasta adresi sad@dobele.lv Dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma noteikumiem.
     

 

Projekta realizēšanas laiks no 2021. gada 15. marta līdz 3. decembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa 600.00 EUR.

Lūdzam, plānojot aktivitātes, ievērot valstī noteiktos ierobežojumus.

Informācijai:
lietvedības sekretāre Vilma Grīnvalde, 63781195.

Projektu konkursa Nolikums par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā (ar pielikumiem) pieejams šeit> , kā arī Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē.