?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Dobeles novada pašvaldība rīko atklātu izsoli 8. jūnijā

Izsole
29.04.2016

Dobeles novada pašvaldība 2016. gada 8. jūnijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē  pārdod:

 - vienistabas dzīvokli Priežu ielā 15-16, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā 28,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 287/9191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4646 001 0093 001 016)  par izsoles sākumcenu 1200,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2016.gada 6.jūnijam jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 120,00 euro un dalības maksa 15,00 euro;

 - zemesgabalu "Veczemnieki 112", Auru pagastā, Dobeles novadā, 634 kv.m.  platībā (kadastra Nr. 4646 011 0132), par izsoles sākumcenu 1900,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2016.gada 6.jūnijam jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00 euro un dalības maksa 30,00 euro;

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

Informē:
Inguna Persidska
tālr. 63720938
inguna.persidska@dobele.lv