?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Dobelē viesojās Šmelnes sadarbības partneri

18.04.2016

Aizvadītās nedēļas nogalē, no 15. - 17. aprīlim, Dobelē viesojās Dobeles novada pašvaldības sadarbības partneri no Šmelnes pilsētas (Vācija). 

Delegācijas sastāvā bija Šmelnes pilsētas birģermeistars Svens Šrāde (Sven Schrade) un viņa vietnieki Klaus Hubšmans (Klaus Hübschmann) un Folkers Zigmunds (Volker Siegmund). Vizītes mērķis bija pārrunāt pašvaldību darbības un attīstības jautājumus, sadarbības līguma atjaunošanu, kā arī klātienē iepazīties ar Šmelnes jauno birģermeistaru.

Vizītes pirmajā dienā viesi apmeklēja Dobeles novada pašvaldību, kur tikās ar domes priekšsēdētāju Andreju Spridzānu, priekšsēdētāja vietnieku Gunti Safranoviču un izpilddirektoru Agri Vilku. Tikšanās reizē A. Spridzāns viesus iepazīstināja ar prezentāciju par Dobeles novadu, akcentējot novada attīstības plāna virzienus, kapitālsabiedrību darbību un uzņēmējdarbības sfēras. Tika pārrunāti arī budžeta veidošanas, izglītības un sociālā darba jautājumi.

Sarunās ar partneriem atklājās daudz kopīga pašvaldību darbībā un problēmjautājumu lokā, tai skaitā par bēgļu situāciju abās valstīs.

Partneru delegācija apmeklēja Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru un Dobeles Novadpētniecības muzeju. Viesi arī devās ekskursijā uz Tērvetes dabas parku. 

Vizīte notika, pamatojoties uz ilgtermiņa sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Dobeles novada un Šmelnes pašvaldībām.

Informē:
Agnese Jākobsone,
Dobeles novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste