?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Nolikumi

2016year

2015year

23.04.2015. (ar grozījumiem 28.07.2016.)
Pamatdokuments
29.01.2015.
Nav spēkā
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums (139.44 KB)

2014year

29.05.2014.
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu fonda nolikums (557.60 KB)
28.08.2014. (ar grozījumiem 26.06.2015)
Nav spēkā
Dobeles novada Sociālā dienesta nolikums (219.90 KB)
27.02.2014.
Nav spēkā
Pašvaldības finansiālā atbalsta sociāliem un veselības projektiem piešķiršanas komisijas nolikums (146.59 KB)

2013year

21.08.2013. (ar grozījumiem 29.06.2017.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikums (74.50 KB)
30.05.2013
Nav spēkā
Jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas nolikums (148.36 KB)
28.03.2013.
Nav spēkā
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums (146.99 KB)

2012year

25.10.2012.(ar grozījumiem 28.09.2017.)
Nav spēkā
Dobeles sākumskolas nolikums (466.15 KB)
25.10.2012. (ar grozījumiem 25.08.2016.)
Nav spēkā
Dobeles 1. vidusskolas nolikums (171.50 KB)
25.10.2012. (ar groz.28.09.2017.)
Nav spēkā
Dobeles Mākslas skolas nolikums (327.16 KB)
23.02.2012. (ar grozījumiem 27.02.2014.)
Nav spēkā
Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība (242.66 KB)

2011year

24.11.2011.
Pamatdokuments
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012. un 28.01.2016)
Nav spēkā
Dobeles Kristīgās pamatskolas nolikums (385.23 KB)
29.09.2011. (ar grozījumiem 25.10.2012. un 24.03.2015.)
Nav spēkā
Gardenes pamatskolas nolikums (248.90 KB)

Pages