?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Transporta izdevumu kompensācijas izglītojamajiem

The possibility of requesting the service
Personally property

Katrā Dobeles novada izglītības iestādē, kuru apmeklē izglītojamais.

Izglītības pārvaldē, Brīvības 15, 402.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

By post

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 402.kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: izglitiba@dobele.lv,
pa e-adresi: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009147276
Application form is available
Authority

Brīvības 15, 402.kab, Dobele, Dobeles novads, LV 3701 

Katrā izglītības iestādē, kuru apmeklē izglītojamais.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Individuāls pieteikums personalizētās viedkartes (e-talona) saņemšanaiFile individuals_pieteikums_personalizetas_viedkartes_sanemsanai.docx
2. Iesniegums sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanaiFile iesniegums_sabiedriska_transporta_kompensacijas_sanemsanai.docx
3. Iesniegums personīgā transporta lietošanas kompensācijas saņemšanaiFile iesniegums_personiga_transporta_izmaksu_kompensacijas_sanemsanai.docx
What to do in order to receive services
1.

Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā uzsākot izglītības iegūšanu, vai mainoties dzīvesvietai vai izglītības iestādei, izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniedzis izglītojamais izglītības iestādē iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu par attiecīgā braukšanas izdevumu segšanas veida piemērošanu atbilstoši Dobeles novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 7:

1) individuālo pieteikumu e–talona saņemšanai (1.pielikums);

2) iesniegumu sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai izglītības iestādē izmanto sabiedrisko transportu, kurā netiek nodrošināta braukšana ar e-talonu (2.pielikums);

3) iesniegumu personiskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai (3.pielikums).

2.

Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniedzis izglītojamais līdz katra mēneša 7.datumam attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz braukšanas biļetes, kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu par veiktajiem braucieniem iepriekšējā mēnesī.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Izglītības iestāde pēc e-talonu saņemšanas tos pret parakstu izsniedz izglītojamajam.

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63707270