?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Sociāli tiesiska rakstura izziņu, izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Dobeles novada Izglītības pārvaldes arhīva fondos esošajām lietām

The possibility of requesting the service
Personally property

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

By post

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: izglitiba@dobele.lv,
pa e-adresi: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009147276
Application form is available
Authority

Izglītības pārvalde, Brīvības 15, 417. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Necessary documents
1. Oriģināls
1. Tiks pieprasīts atkarībā no konkrētās situācijas
What to do in order to receive services
1.

Jāiesniedz iesniegums Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, dokumenta noformēšanai jāatbilst MK noteikumu Nr.473 prasībām

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Saskaņā ar Iesniegumu likumu, no 15-30 darba dienām

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63722237