?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Pašvaldībai piederošas vai piekrītošas apbūvētas zemes noma

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules un Zebrenes pagastos

By post

Dobeles novada pašvaldība Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā LV - 3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Sūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu, pilnvaras kopiju iesniedzējs (ja nav nekustamā īpašuma nomas tiesību pieprasītājs) ar savu parakstu apliecina tās autentiskumu
2. Īpašuma apliecinošie dokumenti: lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā, ēku īpašuma tiesības pierādošie dokumenti (pirkuma līgums, dāvinājuma līgums, mantojuma apliecība u.c.)
What to do in order to receive services
1.

Persona iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā iesniegumu, kurā norāda  nekustāmā īpašuma sastāvu - zemes vienības, būves kadastra apzīmējumu.

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski uz oficiālo elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pa pastu vai personīgi saņem Dobeles novada domes vai pašvaldības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas lēmumu. Pēc lēmuma saņemšanas, ierasties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, 210, 209, 208 kabinetos parakstīt un saņemt sagatavoto nomas līgumu.

The service charge
EUR
Atbilstoši saņemtajam maksāšanas dokumentam
Replies/receipt of the service period

30 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63707256, 63700108, 63700109