?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Koku ciršanas atļauja

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Including parishes

Nav pieejams

By post

Būvvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701

Electronically
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. ieniegums kokiemFile ieniegums kokiem
2. Kopija
1. Zemes robežu plāna kopija, kurā atzīmēta koka atrašanās vieta
What to do in order to receive services
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem

2.

Būvvalde apseko, izvērtē un sniedz atļauju vai motivētu atteikumu

The service charge
EUR
7.00
Replies/receipt of the service period

10 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63700103, 63702031