?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Izmaiņas būvprojektā/būvniecības iecerē

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Including parishes

Nav pieejams

By post

Nav pieejams

Electronically
http://bis.gov.lv/bisp/ (var veikt tikai tad, ja būvatļauja ir saņemta publiskajā portālā bis.gov.lv)
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. iesniegums projekta akceptēšanaiFile iesniegums projekta akceptēšanai
2. Būvatļauja
2. Oriģināls (3 eks.)
1. būvniecības iesniegums ēkaiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums ēkai
2. būvniecības iesniegums inženierbūveiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums inženierbūvei
3. būvniecības iesniegums meliorācijaiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums meliorācijai
4. būvniecības iesniegums ceļamMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums ceļam
5. būvniecības iesniegums elektrībaiMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums elektrībai
6. būvniecības iesniegums elektroniskajiem sakariemMicrosoft Office document icon būvniecības iesniegums elektroniskajiem sakariem
7. Būvprojekts minimālā sastāvā (īpašuma dokumenti, ģenplāns ar piesaisti un nepieciešamajiem saskaņojumiem, fasādes, un citi dokumenti, ja to nosaka atbilstošie speciālie būvnoteikumi) vai būvprojekts
3. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Būvniecības procesa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise projektētājam
What to do in order to receive services
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem

2.

Būvvalde izvērtē un pieņem vienu no lēmumiem:

1) saskaņo izmaiņas, negrozot būvatļaujas nosacījumus;

2) saskaņo izmaiņas un groza būvatļaujas nosacījumus;

3) atsaka saskaņot izmaiņas.

3.

Tiek turpināta projektēšana un/vai uzsākti būvdarbi

The service charge
EUR
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām (atkarīgs no ēku grupas un klasifikācijas pazīmes)
Replies/receipt of the service period

14 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63707268 , 63700184 (par elektronisko iesniegšanu)