?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Iesnieguma veidlapas izsniegšana. Informācijas sniegšana par iesnieguma virzību.

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada Dobeles pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Dobeles novada Auces pilsētas VPVKAC, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā

Dobeles novada Tērvetes pagasta VPVKAC, “Zelmeņos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Kaķeniekos, Annenieku pag., Dobeles nov.
Auces pilsētas pārvaldē, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles nov.
Augstkalnes pagasta pārvaldē, “Virsaišos”, Augstkalnē, Augstkalnes pag., Dobeles nov.
Auru pagasta pārvaldē, Skolas ielā 8, Auros, Auru pag., Dobeles nov.
Bēnes pagasta pārvaldē, Centrālajā laukumā 3, Bēnē, Bēnes pag., Dobeles nov.
Bērzes pagasta pārvaldē, Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pag., Dobeles nov.
Bikstu pagasta pārvaldē, “Liepziedos”, Bikstos, Bikstu pag., Dobeles nov.
Bukaišu klientu apkalpošanas punktā, “Rotās”, Bukaišos, Bukaišu pag., Dobeles nov.
Dobeles pagasta pārvaldē, “Gaismiņās”, Aizstrautniekos, Dobeles pag., Dobeles nov.
Īles klientu apkalpošanas punktā, “Mālniekos”, Īlē, Īles pag., Dobeles nov.
Jaunbērzes pagasta pārvaldē, Ceriņu ielā 2, Jaunbērzē, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
Krimūnu pagasta pārvaldē, “Krimūnu skolā”, Krimūnās, Krimūnu pag., Dobeles nov.
Lielauces pagasta pārvaldē, “Ezerkrastos”, Lielaucē, Lielauces pag., Dobeles nov.,
Naudītes klientu apkalpošanas punktā, “Naudītes skolā”, Naudītē, Naudītes pag., Dobeles nov.
Penkules pagasta pārvaldē, “Vecajā skolā”, Penkulē, Penkules pag., Dobeles nov.
Ukru klientu apkalpošanas punktā, “Stariņos”, Ukros, Ukru pag., Dobeles nov.
Zebrenes klientu apkalpošanas punktā, “Upītēs”, Zebrenē, Zebrenes pag., Dobeles nov.

By post

Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 15, Dobelē, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles pilsētas VPVKAC, Auces pilsētas VPVKAC, Tērvetes pagasta VPVKAC,  pagastu pārvaldēs

Municipalities Online
Necessary documents
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošs dokuments
What to do in order to receive services
1.

Iesniedzējs klātienē, pa pastu, e-pastu (ar e-parakstu) vai e-adresē iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā lūdz sniegt informāciju par iesnieguma/sūdzības/priekšlikuma pieņemšanu un izskatīšanu.

2.

Pašvaldības darbinieks sagatavo informāciju par iesnieguma pieņemšanu, tā virzību (kam ir nodots izpildei, kurā pašvaldības iestādē vai struktūrvienībā tas pašlaik atrodas u.tml.) un par izskatīšanas termiņiem izsniegšanai pieprasītajā veidā.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Pakalpojuma pieprasīšanas laikā, nepieciešamības gadījumā informācija tiek precizēta un iesniedzējs tiek informēts vienas dienas laikā.

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63707269, 63700137, 26527422