?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Būvniecības iecere (būvprojekts minimālajā sastāvā, 2., 3.grupai)

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Including parishes

Nav pieejams

By post

Nav pieejams

Electronically
https://bis.gov.lv/bisp/
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. iesniegums projekta akceptēšanaiFile iesniegums projekta akceptēšanai
2. Oriģināls 3.eks
1. Būvniecības iesniegums ēkaiMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums ēkai
2. Būvniecības iesniegums inženierbūveiMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums inženierbūvei
3. Būvniecības iesniegums meliorācijaiMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums meliorācijai
4. Būvniecības iesniegums ceļamMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums ceļam
5. Būvniecības iesniegums elektrībaiMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums elektrībai
6. Būvniecības iesniegums elektroniskajiem sakariemMicrosoft Office document icon Būvniecības iesniegums elektroniskajiem sakariem
7. Būvprojekts minimālā sastāvā (īpašuma dokumenti, ģenplāns ar piesaisti un nepieciešamajiem saskaņojumiem, stāvu plāni, griezumi, fasādes, un citi dokumenti, ja to nosaka atbilstošie speciālie būvnoteikumi)
3. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Būvniecības procesa obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise projektētājam
What to do in order to receive services
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem.

2.

Būvvalde izsniedz būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem.

3.

Tiek veikta projektēšana.

The service charge
EUR
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām (atkarīgs no ēku grupas un klasifikācijas pazīmes)
Replies/receipt of the service period

1 mēnesis

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63707268, 63700184 (par elektronisko iesniegšanu)