?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi – izdota būvatļauja (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari), kuras izdotas pēc 1.10.2014.

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Including parishes

Nav pieejams

By post

Nav pieejams

Electronically
Nav pieejams
Application form is available
Authority

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. iesniegums projekta akceptēšanaiFile iesniegums projekta akceptēšanai
2. Būvprojekts minimālajā sastāvā ar būvniecības iesniegumu, kurā ir aizpildīta sadaļa par būvniecības ieceres akceptēšanu.
3. Būvatļauja
2. Oriģināls (3 eks.)
1. Būvprojekts ar visām sadaļām, atbilstoši būvatļaujā norādītajiem projektēšanas nosacījumiem un grafiskajiem pielikumiem.
What to do in order to receive services
1.

Iesniegt iesniegumu ar būvprojektu un būvatļauju ar nepieciešamajiem dokumentiem un grafiskajiem pielikumiem

2.

Būvvalde veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

15 dienas

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63707267, 63700103, 63707268