Pilsēta un pagasti

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ir 9 republikas pilsētas un 110 novadi.
Bijušajā Dobeles rajona teritorijā no 2009. gada 1. jūlija ir trīs novadi: Auces novads, Dobeles novads un Tērvetes novads.
Dobeles novada administratīvais centrs ir Dobeles pilsēta.
Jaunā Dobeles novada teritorijas platība ir 889,7 km², iedzīvotāju skaits - 22 173 (pēc 2016. gada  datiem).
Dobeles novadā iekļaujas Dobeles pilsēta un 10 pagasti – Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes.
  • Ziņas
  • Pasākumi
  • Jautājumi un ierosinājumi
    1. Kods: