Izglītības pārvalde

Dobeles novada Izglītības pārvalde

http://www.dobelesizglitiba.lv

 

Juridiskā adrese: Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģistrācijas numurs: LV90009147276

Faktiskā adrese: Brīvības ielā 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Bankas nosaukums: SEB banka AS, UNLALV2X

Bankas konts: LV28 UNLA 0050 0144 7769 4

Bankas nosaukums: AS SWEDBANK, HABALV22

Bankas konts: LV73 HABA 0551 0262 6562 4

 

Vadītāja: Maruta Vaļko

Tālr.:  637 07280

e-pasts: maruta.valko@dobele.lv

kabinets: 415

 

Metodiķe vispārējās izglītības jautājumos: Sarmīte Dude

Tālr.:  637 00116

e-pasts: sarmite.dude@dobele.lv

kabinets: 405

 

Metodiķe jauniešu un interešu izglītības jautājumos: Anita Celmiņa

Tālr.:  637 00134

e-pasts: anita.celmina@dobele.lv

kabinets: 413

 

Metodiķe pirmsskolas un speciālās izglītības jautājumos: Māra Silova

Tālr.:  637 07282

e-pasts: mara.silova@dobele.lv

kabinets: 406

 

Finansiste: Ilze Abramoviča

Tālr.:  637 07278

e-pasts: ilze.abramovica@dobele.lv

kabinets: 416

 

Juriskonsulte, bērnu tiesību speciāliste: Evita Evardsone

Tālr.:  637 07264

e-pasts: evita.evardsone@dobele.lv

kabinets: 403

 

Datorsistēmu un datortīklu administrators: Guntars Lācis

Tālr.:  637 07279

e-pasts: guntars.lacis@dobele.lv

kabinets: 404

 

Tehniskais pārvaldnieks: Gatis Miezītis

Tālr.:  637 07270

e-pasts: gatis.miezitis@dobele.lv

kabinets: 402

 

Lietvede: Marija Tautkus

Tālr.:  637 22237

e-pasts: izglitiba@dobele.lv

kabinets: 417

 

LIZDA starpnovadu padomes priekšsēdētājas vietniece: Gaida Reinšmite

Tālr.:  637 07259

e-pasts: gaida.reinsmite@dobele.lv

kabinets: 409

 

Nolikums

  • Ziņas
  • Pasākumi
  • Jautājumi un ierosinājumi
    1. Kods: