?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Piemiņas zīme Bērzes centrā

Adrese: 
Bērze

Piemiņas zīme Bērzes centrā Pirmajā pasaules karā Latvijas valsts neatkarības cīņu laikā kritušajiem pagasta iedzīvotājiem, kas novietota 1928.gada uzstādītā pieminekļa vietā, kurā bija iegravēti visu Bērzes pagasta iedzīvotāju vārdi, kuri krituši I.pasaules kara laikā un Latvijas neatkarības cīņu laikā no 1918. – 1920. gadam.