?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Piemiņas akmens Naudītes skolai

Adrese: 
Naudītes pagasts

Piemiņas akmens 1944.gada rudenī nodedzinātajai Naudītes skolai ir uzstādīts ar novadnieka, publicista, rakstnieka un fotogrāfa Gunāra Birkmaņa gādību. Uz akmens - vārdi no Gunāra Birkmaņa grāmatas "Vasara, kurā salūza likteņi": "Pa šo ceļu 1944.gada vasarā, glābdamies no krievu uzbrucēju atgriešanās, vairākas dienas gāja, brauca Sēlijas un Zemgales bēgļi uz Kurzemi, uz Rietumiem. Daudzi tūkstoši nekad vairs neatgriezās dzimtenē". Akmens atrodas uzkalniņā pie Dobeles - Īles ceļa.