?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Pieminekļi un piemiņas vietas

Dobeles atbrīvošanas piemineklis ir kļuvis par Dobeles simbolu.
Piemiņas zīme zemgaļiem bijušās senpilsētas vietā godina Dobeles zemgaļu piemiņu.
Piemiņas zīme ir cieņas apliecinājums mācītājam, izcilajam zinātniekam Augustam Bīlenšteinam.
Piemiņas zīme uzstādīta vietā, kur 1905.gada 17.decembrī soda ekspedīcija nošāva Dobeles skolotāju Oto Feldmani.
Piemiņas ansamblis veltīts 1941. un 1949. gada represijās cietušajiem un bojāgājušajiem.
Piemineklis uzstādīts 1956.gadā saspridzinātā Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa vietā.
Īles partizānu atjaunotais bunkurs, ir ne tikai cieņas apliecinājums nacionālajiem partizāniem, bet arī interesants apskates objekts, kas ļaus pamatīgāk iepazīt vēl vienu Latvijas vēstures traģisko lappusi.
Piemiņas vieta izveidota Bērzes kapos, kuros prezidents vēlējies atdusēties līdzās vecākiem.
Piemiņas zīme Bērzes centrā ir veltīta Pirmajā pasaules karā un Latvijas valsts neatkarības cīņu laikā kritušajiem pagasta iedzīvotājiem.
Ar novadnieka, publicista, rakstnieka un fotogrāfa Gunāra Birkmaņa gādību 1944.gada rudenī nodedzinās Naudītes skolas vietā ir uzstādīts piemiņas akmens.
Dobeles kapsētā redzamais piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai atklāts 1939.gadā.
Atkal latvietis pret latvieti. Piemineklis uzstādīts pie Kambaru mājām, kur 1945. gada janvārī notika viena no bezjēdzīgākajām kaujām, kad krita vismaz 3000 tūkstoši karavīru.