?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Vakara pastaigu cikls “Dobelei 100” noslēdzies

29.09.2017

27. septembrī, kas ir arī Pasaules tūrisma diena, ar neklātienes pastaigu Dobeles novadpētniecības muzejā noslēdzās vakara pastaigu cikls, ko organizēja Dobeles novada tūrisma informācijas centrs un Dobeles Novadpētniecības muzejs. 

Piecu nesteidzīgu vakara pastaigu laikā no maija līdz septembrim tika iepazītas un no jauna atklātas Dobeles ielas un ieliņas, un dažādas vietas. Pastaigu dalībnieki izstaigāja vairākas ielas, Ķestermežu, Dobeles veco kapsētu, tuvāk iepazina vācu mācītājmuižu, dzelzceļa stacijas kompleksu, pieminekļus, viesojās Vācu namā un gleznotājas Aijas Princes – Galzones darbnīcā. Dažāds bija pārgājiena dalībnieku skaits – no 40 līdz 16 – un vecums – no 70gadniekiem līdz pat zīdainītim ratiņos. 

Daudz tika redzēts un uzzināts, taču vēl daudz ir palicis izstaigājama un apskatāma, tāpēc tika nolemts, ka vakara pastaigas tiks turpinātas nākamā gada pavasarī, šoreiz jau pastaigu ciklā “Dobelei 101”.