?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi:

Nr.2_28012016  Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Nr.13_26112015 Par sociālās palīdzības pabalstiem Dobeles novadā

Nr.4_27022014  Dobeles novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība (precizēts 27.03.2014., 29.01.2015)

Baneris soc. drošība

Pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība

Informāciju sagatavojusi Labklājības ministrija

Šeit jūs varat uzzināt:

  •  Ko darīt, ja esat nonākuši grūtībās?

  •  Kad cilvēku (ģimeni) atzīst par trūcīgu?

  •  Kad cilvēku (ģimeni) atzīst par maznodrošinātu?

  •  Kādus pabalstus jūs var saņemt?

Veselības aprūpe trūcīgām personām

Informāciju sagatavojusi Labklājības ministrija

Piedāvātās apmācības iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem

Informāciju sagatavojusi Labklājības ministrija