?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ziņas

Sagaidot Latvijas 99. dzimšanas dienu un simtgadi nākamgad, mums ir jābūt lepniem par savu valsti. 99 gadi ir pietiekami liels laika periods, kad mēs varam atskatīties uz notikušo, izvērtēt, kādas grūtības esam...
Vakar, 15.novembrī, Dobeles novada priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA “Union Asphalttechnik” valdes loceklis Juris Krievs, SIA “Ceļinieks 01” valdes priekšsēdētāja Dārta Zaumane, SIA “Rīgas tilti” valdes...
Ar Dobeles novada domes lēmumu Nr.245/10 2017. gada 26. oktobrī Dobeles novada pašvaldības augstākais apbalvojums – Goda zīme – piešķirts: Dobeles Sporta skolas direktora vietniecei izglītības jomā, trenerei AUSMAI...
Sakarā ar ūdens un kanalizācijas sistēmu montāžas darbiem Skolas ielā 2, ir noteikti transporta kustības ierobežojumi laika periodā no 13. - 17. novembrim. Shēmas šeit> 1.lapa , 2.lapa
Labdien, māmiņas, tēti, vecmāmiņas, vectētiņi, pedagogi, pašvaldību un NVO pārstāvji un citi interesenti! Aicinām iedibināt jaunu tradīciju - ģimenes svētdienu “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”. Labklājības...
Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” prasībām, Dobeles novada pašvaldība ir saņēmusi SIA...
Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai