?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

SAM 5.6.2. Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (2.posms)

Projekts: "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (2.posms)" (Nr. 5.6.2.0/16/I/023)

Darbības programma: "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām". 2.atlases kārta "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās".

Projekta mērķis: veicināt Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, pārbūvējot Uzvaras ielu.

Galvenās aktivitātes:

1. Uzvaras ielas, kas ir degradētās teritorijas funkcionāls savienojums, pārbūve. Pārbūves ietvaros ir paredzēta ielas nestspējas palielināšana, seguma pārbūve. Paredzēts izbūvēt apvienoto gājēju un velobraucēju celiņu  un ierīkot ielas apgaismojumu, ielas posmā, kur tā nav, kā arī tiks pārbūvēts ūdensvads, sadzīves kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija.

2. Autoruzraudzība.

3. Būvuzraudzība.

4. Publicitātes pasākumi.

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas: 2 659 288,32 EUR.
Projekta īstenošanas periods: no 2017.gada 18.septembra līdz 2020.gada 17.septembrim.
Projekta vadītāja: Zane Peļņa
Kontaktinformācija: tālr. 63700138, mob. 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv

 

JAUNUMI

02.07.2018.

Pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Dobeles novada pašvaldību un SIA “Saldus ceļinieks” par Uzvaras ielas pārbūves darbiem (posmā no Brīvības ielas līdz autobusu pieturai SCO) Dobeles pilsētā, 2.jūlijā tiek uzsākti būvdarbi - trases nospraušanas, asfalta seguma un citu konstrukciju nojaukšanas darbi un zemes klātnes ierakuma izbūve.

Dobeles novada pašvaldība informē, ka, sākot ar otrdienu, 3. jūliju, būs slēgta satiksme Uzvaras ielas posmā no Brīvības ielas līdz Muldavas ielai, satiksmi novirzot pa Muldavas un Stacijas ielām.

Piekļuve doktorātam pa Uzvaras ielu no Muldavas ielas puses tiks nodrošināta.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un autovadītājus ar izpratni uztvert satiksmes ierobežojumus! Tāpat aicinām ievērot ceļa zīmes un citus satiksmi regulējošus apzīmējumus!

 

24.05.2018.

24. maijā Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA “Saldus Ceļinieks” valdes priekšsēdētājs Gints Karols parakstīja līgumu par Uzvaras ielas (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusu pieturai SCO) Dobeles pilsētā pārbūvi.

2017.gada 18.septembrī Dobeles novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija" (2.posms) īstenošanu. Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Īstenojot projektu tiks pārbūvēta Uzvaras iela (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusu pieturai SCO) Dobeles pilsētā par kopējo summu 3 141 493,36 EUR (bez PVN), to skaitā 2 038 254,37 EUR ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Pārējās izmaksas, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, tiks segtas no pašvaldības budžeta, kā arī no valsts budžeta līdzekļiem.

Paredzamais būvdarbu laiks ir 18 mēneši.