?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Z/s “Rūķīšu tēja” ar ALTUM atbalstu uzsāk eksportu uz Lielbritāniju

10.05.2017

Dobeles novada zemnieku saimniecība “Rūķīšu tēja” uzsākusi produkcijas eksportu uz Lielbritāniju, un tas ir uzņēmuma pirmais nozīmīga apjoma eksporta darījums. Eksports uzsākts ar Attīstības finanšu institūcijas ALTUM jaunās valsts atbalsta programmas palīdzību, kas piedāvā eksporta garantijas jeb eksporta darījumu apdrošināšanu uz Eiropas Savienības valstīm. Pateicoties šai atbalsta programmai, jau drīzumā vienā no lielākajiem britu veikalu tīkliem būs nopērkams Latvijā ražots ievārījums.

Pirmajā z/s “Rūķīšu tēja” produkcijas kravā uz Lielbritāniju ir 17 tonnas jeb vairāk nekā 57 tūkstoši ievārījuma burciņu ar 11 dažādām garšām. Plānots, ka pēc aptuveni nedēļu gara ceļa no Dobeles ievārījums jau no maija vidus būs nopērkams gan Londonā, gan arī citviet Anglijā. Lai jaunā eksporta prece būtu saprotama tās potenciālajiem pircējiem, uzņēmums ir izveidojis arī Lielbritānijas tirgum atbilstošus iepakojumus angļu valodā.

Raimonds Lignickis, “Rūķīšu tēja” saimnieks: “Līdz šim mūsu saimniecībā ražoto produkciju bija iespējams iegādāties pārsvarā tikai vietējā tirgū, eksporta apjoms bija minimāls. Taču līdz ar ieiešanu Lielbritānijas tirgū, kas ir noticis, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar ALTUM, eksporta apjoms burtiskā nozīmē ir simtkāršojies! Prognozēt, kā tālāk attīstīsies mūsu eksports, vēl ir pāragri, jo šī ir pirmā šāda veida iespēja, kuru izmantojam, taču mēs viennozīmīgi raugāmies uz to kā uz ļoti potenciālu biznesa izaugsmes iespēju.”

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Prieks, ka Latvijas uzņēmumi ir veiksmīgi ne tikai vietējā tirgū, bet arī pietiekami ambiciozi, lai iekarotu starptautisku arēnu. “Rūķīšu tēja” ir lielisks paraugs tam, kā salīdzinoši neliels uzņēmums ar valsts atbalsta palīdzību var sākt iekarot eksporta tirgu. Tagad, pateicoties ALTUM eksporta garantijai, arī citi uzņēmumi, eksportējot uz Eiropas Savienības valstīm, var to darīt ar drošības sajūtu, bez riska nesaņemt samaksu par savām precēm un pakalpojumiem. Rezultātā ieguvēji būs visi – gan eksportētāji, gan valsts ekonomika, gan arī sabiedrība kopumā.”

”Rūķīšu tēja” ir pirmais lauksamniecības produkcijas ražotājs, kas izmantojis jauno ALTUM pakalpojumu – eksporta garantijas jeb pircēja nemaksāšanas risku apdrošināšanu uz ES valstīm. Līdz šim z/s “Rūķīšu tēja” ir izmantojusi arī citas ALTUM atbalsta programmas, piemēram, investīciju aizdevumu, kas izmantots augu pārstrādes ceha celtniecībai, kā arī apgrozāmo līdzekļu aizdevumu.

Iepriekš jau tika ziņots, ka ALTUM jauno valsts atbalsta programmu – eksporta kredīta garantijas uzņēmumiem, kas eksportē uz ES valstīm, sāka piedāvāt šī gada aprīlī. Šis ārvalstu pircēju nemaksāšanas riska apdrošināšanas veids ir paredzēts divām uzņēmumu grupām – tiem, kuru eksporta apgrozījums ir mazāks par 2 miljoniem eiro gadā, gan arī eksporta darījumiem ar atliktā maksājuma termiņu no 6 līdz 24 mēnešiem neatkarīgi no uzņēmuma eksporta apgrozījuma. Paredzēts, ka programmas ietvaros atbalstu saņems vairāk nekā 150 uzņēmumi, garantējot eksporta darījumus uz ES vismaz 82 miljonu eiro apmērā.

Plašāka informācija par ALTUM eksporta kredīta garantiju programmu atrodama šeit: https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/eksporta-atbalsts/eksporta-kreditu-garantijas/par-programmu/.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas.