?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Turpinās ceļu remonts Dobelē

13.05.2017

Laika posmā no 15. maija līdz 21. maijam satiksmes organizācijā būs izmaiņas: Liepājas šosejā (no Brīvības ielas līdz pilsētas robežai) satiksme tiks regulēta ar luksaforiem vienā posmā, nodrošinot reversīvo kustību (SOS Nr. 4, 5).

Tiks uzsākti darbi jaunā posmā starp izbūvētajiem posmiem: asfaltbetona frēzēšana, minerālmateriāla pievienošana nofrēzētam asfaltam, reciklēšana un jauna asfalta apakškārtas izbūve.

Īslaicīgi tiks ierobežota piekļūšana veikalam “Kurši”. Saglabāsies ierobežojumi ar priekšrocības ceļa zīmēm pie Dobeles Atbrīvošanas pieminekļa (SOS Nr. 8).
Turpināsim izbūvēt betona apmales ielas pretējā pusē, uzsāksim lietus ūdens uztvērējaku (gūliju) nomaiņu.

Informāciju sagatavoja:
Māris Miķelsons,
SIA „Saldus ceļinieks” projektu vadītājs