?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Spāru svētki topošajam dabaszinātņu mācību centram

13.02.2019

Otrdien, 12.februārī, topošajā Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centra teritorijā svinēja Spāru svētkus, kur kopā bija sanākuši būvdarbu pasūtītāja – Dobeles novada pašvaldības – pārstāvji, izglītības iestāžu vadītājas, darbinieki un ēkas būvnieki – SIA “Būvfirma Vītols” celtnieki un vadība.

Spāru svētkus atklāja Dobeles Valsts ģimnāzijas simbols Vecā pūce, kas klātesošajiem pastāstīja par būvniecības projekta sākumu, tā attīstības gaitu, un priecājās par čaklajiem strādniekiem.

Muzikālu priekšnesumu pasākuma dalībniekiem sniedza ģimnāzistu ansamblis KPTT un tā atraktīvais vadītājs Raimonds Bulmers, kurš vēlēja uzdrīkstēties lolot sapņus, jo tie mēdz piepildīties. To apliecina topošais mācību korpuss.

Būvnieki svinīgi uzstādīja Spāru vainagu, kas liecina, ka celtne sasniegusi savu augstāko punktu un norāda uz zināma būvniecības posma nobeigumu.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns uzrunājot klātesošos, atzīmēja, ka Spāru svētki ir apliecinājums tam, ka jaunā dabaszinātņu mācību centra būvdarbi virzās uz priekšu, tāpēc izteica pateicību visiem šajā projektā iesaistītajiem par līdz šim ieguldīto darbu un izteica cerību, ka jaunajā mācību gadā telpas jau piepildīs zinātgriboši skolēni.

SIA “Bīvfirma Vītols” valdes loceklis Juris Vītols apliecināja, ka darbs ir apjomīgs un atbildīgs, un solīja, ka darīs visu iespējamo, lai darbi tiktu pabeigti kvalitatīvi un laikā.

Uzrunām un priekšnesumiem sekoja tradicionālās Spāru svētku pusdienas, kas notika turpat Dobeles valsts ģimnāzijas telpās, un uz kurām tika aicināti visi klātesošie būvdarbu veicēji.

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Latvijas valsts un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansētā projekta “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros 2018. gada 14. jūnijā starp Dobeles novada pašvaldību un SIA “Būvfirma Vītols” tika parakstīts būvdarbu līgums par Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centra Dzirnavu ielā 2, Dobelē, būvniecību. Kopējās būvniecības izmaksas ir 4 475 341,47 EUR.

Jaunā dabaszinātņu mācību centra kopējā platība ir vairāk kā 1 700 m 2 , un tajā atradīsies ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas klases, kā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas reģionālais mācību centrs. Būvdarbu ietvaros ir paredzēts labiekārtot skolas teritoriju - ir demontēta vecā mūra ēka, kuras vietā ir paredzēts ierīkot auto stāvlaukumu, kā arī tiek izbūvēti ārējie tīkli un izbūvēts jauns piebraucamais ceļš starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles 1. vidusskolu. Mācību centra būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada septembrim.

Centra būvprojekta autors SIA “Inxide”, tā būvniecību veic SIA “Būvfirma Vītols”, būvuzraudzību - SIA “Latvijas Būvuzraugs”.