?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Sakopsim savu novadu kopā!

20.04.2017

 Dienišķo maizi, jumtu virs galvas, drēbes, laicīgās lietas - to visu mums dāvā Zemes māte savā mīlestībā un dāsnumā.

 Pavasara sakopšanas darbi ir reize, kad Cilvēkam ir iespēja kaut mazliet atlīdzināt Zemes mātei, izrādīt tai savu mīļumu, ar savu darbošanos domās pateikt Zemei PALDIES, ar mīlestību spodrināt savu māju, sētu, dzīves telpu, atbrīvot ceļu Saulei un Gaismai. Pavasara sakopšanas darbi ir rituāls, kura laikā Cilvēks, sakārtojot savu apkārtējo vidi, sakārtojas arī pats iekšēji.

        Pašvaldība priecāsies par katru talcinieku, katru novada uzņēmuma darba kolektīvu grupu, kas iesaistīsies kopējā rosībā Lielās Talkas norises vietās visā novadā. Neatņemama Talkas sastāvdaļa ir priecāšanās par dienas veikumu pie kopēja ugunskura. Protams, tiem, kam netīk kņada un burzma, var pateikt Zemei PALDIES arī klusi un personīgi bez liekas ārišķības pēc sava scenārija paša izvēlētā Talkas vietā.

        Novēlu, lai ikviens sevī izjustu darbošanās prieku un gandarījumu par paveikto, lai sajustu, ka tas ir svarīgi mums katram pašam un visiem kopā.

        Sakārtosim savu mājokli,  savu novadu, savu Latviju. Sakārtosimies katrs pats sevī, savā sirdī. Atbrīvosim ceļu Saulei. Atbrīvosim ceļu Gaismai!
        Lai visiem Dobeles novada ļaudīm darbīgs, čakls un mīlestības pilns APRĪLIS – Spodrības mēnesis.

 Talkas vietas Dobeles pilsētā un  Dobeles novada pagastos.

Agris Vilks
Dobeles novada pašvaldības
izpilddirektors