?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Paziņojums par tarifa projektu

08.01.2018

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” kā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, 28.12.2017. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā "BRAKŠĶI" (II kārta 3. un 4. sektors), Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

Saskaņā ar likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 21.panta (3)daļu SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” informāciju par aprēķināto tarifu projektu publicēja oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" https://www.vestnesis.lv/op/2018/4.DA2 un savā mājaslapā internetā http://www.komunalie.lv/news/item/334-pazinojums-par-sadzives-atkritumu-apglabasanas-tarifa-projektu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" birojā Dobeles šosejā 34, Jelgavā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar valdes locekli, tālr. 63007720.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi", Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, e-pasta adrese: info@komunalie.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.