?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi

16.05.2017

2017. gada 31.maijā plkst.15.00 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15 (2.stāva zālītē), Dobelē, Dobeles novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie privātpersonu priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Informaciju sagatavoja:
Sandra Lasmane,
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja
tel. 26574979, e-pasts: sandra.lasmane@dobele.lv.