?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Pateicības pasākums “Mazu brīdi pirms…”

07.12.2017

3.decembrī Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas zālē notika pateicības pasākums aizbildņu un audžuģimenēm, kura motto bija “Mazu brīdi pirms…”.

Pasākumu organizatori bija Dobeles novada bāriņtiesa sadarbībā ar Dobeles novada Sociālo dienestu.

Pasākumā tika teikts paldies aizbildņiem un audžuģimenēm par rūpēm, mīlestību un sirds siltumu, ko viņi dāvā bērniem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar augt savā bioloģiskajā ģimenē. Laikā, kad tiek iedegta pirmā svece Adventes vainagā, mēs vēlreiz varam pārliecināties par cilvēku sirds siltumu un dāsnumu, ko viņi ir gatavi sniegt viens otram. Dobeles novads var lepoties ar 3 audžuģimenēm un 47 aizbildņu ģimenēm, kā arī 5 audžuģimenēm, kas atrodas Bauskas, Ērgļu, Olaines, Talsu, Tukuma novados. Šajās ģimenēs mīlestību un gādību saņem 7 mūsu novada bērni.

 Pasākumā pateicības vārdus aizbildņiem un audžuģimenēm sacīja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns.

Ar muzikālu priekšnesumu pasākuma dalībniekus priecēja Raimonds Bulmers ar savām burvīgajām, muzikālajām meitiņām. Savukārt pasākuma otrajā daļā bērnus un pieaugušos rotaļās un atrakcijās iesaistīja Dace Jaunzeme.

Pasākuma organizatori un dalībnieki saka milzīgu paldies atbalstītājiem A/S Dobeles dzirnavnieks, A/S Spodrība, zemnieku saimniecībai “Rūķīšu tēja” un uzņēmumam “Baltic Candles”.