?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Pašvaldība saņēmusi pārskatu par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecības lietā

09.11.2017

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” prasībām, Dobeles novada pašvaldība ir saņēmusi SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment pārskatu par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, kas veikta paredzētās darbības - Vēja elektrostaciju parku „Dobele” un „Pienava” būvniecība - ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros. 

Pārskats šeit>

Paredzētās darbības apraksts: Vēja elektrostaciju parkā “Dobele” ir plānots uzstādīt ne vairāk kā 27 vēja elektrostacijas ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 108 MW, bet vēja elektrostaciju parkā “Pienava” ir plānots uzstādīt ne vairāk kā 25 vēja elektrostaciju ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 100 MW. Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi, kā arī precīzs to   novietojums šobrīd vēl nav noteikts. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus vēja elektrostaciju modeļus, salīdzinot tos, kā tehnoloģiskās alternatīvas, un precizēt to novietojumu.

Paredzētās darbības ierosinātāji: SIA „Dobele Wind”, reģ. Nr. 40103786319, SIA „Pienava Wind”, reģ. Nr. 40103730508. 

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017. gada 30. oktobrī, Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē,