?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Parakstīts līgums par ceļa pārbūvi Dobeles novadā

09.11.2018

8.novembrī Dobeles novada priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA “Saldus Ceļinieks” valdes priekšsēdētājs Gints Karols parakstīja būvdarbu līgumu par Dobeles pagasta autoceļa “Jaunļobas - Granti - šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km”” ar grants segumu pārbūvi.

Saskaņā ar atklāta iepirkuma konkursa rezultātiem būvdarbus veiks SIA “Saldus Ceļinieks” par kopējo summu 1 621 440,15 euro. Būvdarbi tiks veikti no 2019. gada aprīļa līdz 2019. gada augustam.  Lauku pārbūves laikā ir paredzēta pilnas ceļa seguma konstrukcijas pārbūve, iztīrīti vai izbūvēti no jauna sāngrāvji, noņemts apaugums, kas kavē ūdens noteci, nomainītas nolietojušās caurtekas, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotas nobrauktuves uz īpašumiem.

Autoceļš “Jaunļobas - Granti - šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km”” tiks pārbūvēts 4,66 km posmā, un tas savieno valsts autoceļu V1101 “Dobele - Lestene - Tukums” un valsts autoceļu P102 “Dobele – Jaunbērze”. Būvdarbi tiks veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros uzņēmējdarbības un apdzīvotības veicināšanai lauku teritorijā.

Dobeles pagasta lielākie uzņēmēji, kas izmanto šo ceļu, ir SIA “Dobele Agra S.I.A”, SIA “Elaco”, SIA “Agrofirma “Zelta Druva””, SIA “Kalna oši”, z/s “Kalniņi”, SIA “Agrolats”, z/s “Pantiņi” u.c.

2018. gadā no minētā finansējuma jau ir pārbūvēti pieci lauku ceļi piecos Dobeles novada pagastos (Auru, Annenieku, Bērzes, Jaunbērzes un Krimūnu), pavisam kopā 19,52 km garumā.

Ceļi novadā tiek pārbūvēti pēc 2016. gada 25. augustā Dobeles novada domes sēdē (lēmums Nr.170/8) apstiprināta prioritārā secībā iekļauto pašvaldības ceļu saraksta.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ūdre, projektu vadītāja
Agnese Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste