?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Notikusi pirmā bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides darba grupas tikšanās

19.08.2019

Lai pilnveidotu  bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, 15. augustā  tika sasaukta pirmā darba grupas sēde. Tās uzdevums ir izstrādāt jaunu un efektīvu bērnu tiesību aizsardzības modeli.

Diskusijās tika apspriesta reformas nepieciešamība, tās mērķi un iespējamais ceļš tās realizācijai, fokusējoties uz problēmu cēloņu, nevis seku mazināšanu. Vienlaikus darba grupas locekļi tika iepazīstināti ar starptautisko pieredzi bērnu tiesību jautājumu īstenošanā. 

Darba grupas vadītāja, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece: “Visi esam vienisprātis, ka mūsu mērķis ir sasniegt labāko rezultātu bērna tiesību un interešu nodrošināšanai. Tas nav tikai institucionālais modelis, bet lielā mērā arī sabiedrības izpratnes un attieksmes jautājums.” 

Darba grupai līdz 2019. gada 1. novembrim jāveic esošās situācijas izvērtējums Latvijā, jāapzina starptautiskā prakse, jāveic darbs pie funkciju izvērtējuma. Vairums darba grupas locekļu izteica priekšlikumu iepazīties ar Lietuvas pieredzi šajā jomā, jo tā nesen ir veikusi būtisku reformu, ieviešot centralizētu bērnu tiesību aizsardzību sistēmas modeli. 

Savukārt līdz 2019. gada 31. decembrim jāizstrādā efektīvākais modelis bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidei. Darba grupai līdz 2020. gada 1. februārim jāizstrādā rīcības plāns jaunās bērnu tiesību aizsardzības sistēmas ieviešanai un līdz 31. maijam jāsagatavo izvērtējums par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi lēmuma pieņemšanai valdībā par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizāciju, ietverot priekšlikumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas funkcionalitātes uzlabošanai. 

Darba grupā piedalās Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas, Administratīvās rajona tiesas, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības un biedrības “Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” pārstāvji.

Plašāka informācija šeit: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91409-notikusi-pirma-bernu-tiesibu-aizsardzibas-sistemas-pilnveides-darba-grupas-tiksanas

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.dembovska@dobele.lv