?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole

22.06.2017

Nomas izsoles objekta raksturojums

 

Nekustamā īpašuma nosaukums

“Zuši”

Nekustamā īpašuma adrese

Bikstu pagasts, Dobeles novads

Nekustamā īpašuma veids

Neapbūvēta zemesgabala daļa 1,2 ha

Kadastra apzīmējums

46540050141                                        

Atļautā izmantošana saskaņā ar teritorijas plānojumu

Lauksaimniecības zeme

Nomas līgumā paredzētais izmantošanas veids

Lauksaimniecība

Nomas līguma termiņš

no 05.07.2017. līdz 30.09.2021.

Nomas tiesību izsoles nosacījumi:

Nomas tiesību izsoles objekta sākumcena, nomas maksa gadā EUR (papildus PVN)

EUR 107,4

(5,0 %  no zemes kadastrālās vērtības)

Izsoles solis, nomas maksai gadā EUR

EUR 5,37

 (0,25 % no zemes kadastrālās vērtības)

Objekta kadastrālā vērtība

EUR 2148

 

Nomas tiesību izsoles organizācija:

Reģistrācijas vieta

Dobeles novada pašvaldībā 213 kabinetā (2.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē

Reģistrācijas termiņš

Līdz 2017.gada 5.jūlijam plkst.18.00

Izsoles vieta

Dobeles novada pašvaldībā 201.kabinetā (2.stāvā) Brīvības ielā 15, Dobelē,

Izsoles norises laiks

2017.gada 6.jūlijā, plkst.15.00

Izsoles organizators

Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija.

  Zemes nomas izsoles noteikumus skatīt šeit.