?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Nekustamā īpašuma Lejasstrazdos izsole

14.05.2018

VAS „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Lejasstrazdi 28”-2, Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.2 un 371/7382 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kadastra nr.4660 900 0101.

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 12.06.2018. plkst. 10:00 Ziemeļu ielā 10, Lidosta „Rīga", Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena — EUR 2800.

Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt darba laikā pa tālruni 26101509, 67608549.
Informācija par izsoli publicēta laikrakstos „Latvijas Vēstnesis" un „Zemgale”.