?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Neesi vienaldzīgs, izsaki savu viedokli!

19.04.2017

Cienījamie Dobeles novada iedzīvotāji, pašvaldībai ir svarīga Jūsu aktīva līdzdalība, lai plānotu mūsu novada attīstību.

Tādēļ tika izstrādāta aptaujas anketa, kuras mērķis ir noskaidrot novada iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, novērtēt mūsu novada attīstības virzību un tādējādi veicināt novada izaugsmi.
Aptauja ir anonīma, tās rezultāti apkopotā veidā tiks publicēti Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzraudzības ziņojumā.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgWTntVrPuXU7qoZA1TXNk9B6_Vub0Y-uuyNXODMIcOPxy_Q/viewform